Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on merkittävin kasvun jarru.

Työ ja tekijät eivät kohtaa tarpeeksi nopeasti. Tulevat kasvupalvelut tarjoavat mahdollisuuden keskittyä työllisyyden ja alueellisen elinvoiman edistämiseen sekä nykyistä nopeampaan työllistämiseen.

Työllisyyspalveluiden laadullisia ongelmia ei ratkaista paisuttamalla nykyistä TE-hallintoa. Kilpailullisesti tuotetut palvelut tukevat työllisyyttä ja kasvua. Jokainen päivän lyhyempi työttömyysjakso merkitsee 23 miljoonan euron säästöjä yhteiskunnalle sekä 100 miljoonan euron kasvua tuotannossa. Yksityiset palveluntuottajat ovat ketteriä toimijoita, joilla on valmiit kontaktit työpaikkoja tarjoaviin yrityksiin.

Seuraavalla vaalikaudella on

  • varmistettava työllisyyspalveluiden riittävä rahoitus. Tehokkaampi työllistäminen edellyttää räätälöidympää ja henkilökohtaisempaa palvelua sekä työnhakijoille että yrityksille. Tämä ei onnistu, ellei työllisyyspalveluihin saada lisää varoja. Sijoitetut lisävarat tulevat takaisin työllisyysasteen parannuttua verotuloina ja sosiaaliturvamenojen pienenemisenä. 
  • edesautettava työllisyys- ja yrityspalveluiden markkinaehtoisuutta ja työllisyyslähtöisyyttä. Työllisyys- ja yrityspalvelujen markkinaehtoisuutta on tehostettava niitä kilpailuttamalla. Yksityiset palveluntuottajat tuottavat palveluita kustannustehokkaasti ja niillä on asiantuntemusta eri alojen työntekijöiden työllistämisessä. Lainsäädännöstä on karsittava määrätietoisesti markkinaehtoisen palvelun esteitä. Lisäksi palvelutuotannon reilua kilpailua on edistettävä hankintaosaamisen vahvistamisella.Työllisyyspalvelujen painopisteen on oltava työttömyysjaksojen lyhentämisessä, sillä pitkittyvä työttömyys tulee kalliiksi yhteiskunnalle. Huomiota on kiinnitettävä etenkin nuoriin työnhakijoihin sekä ammattia ja alaa vaihtaviin.
  • kehitettävä sähköistä asiointia. Sähköisellä asioinnilla voidaan korvata kasvokkain tapahtuvaa asiointia sekä sujuvoittaa palvelua. Sähköiset työllisyyspalvelut on integroitava selkeämmin osaksi laajempaa kansalaisten sähköistä asiointia. Työmarkkinatori-palvelun jatkuvaan kehittämiseen on satsattava varoja.