Tukitoimintojen ulkoistaminen saattaa nousta esiin yrityksen etsiessä säästökohteita. Lisäksi onnistunut ulkoistus vapauttaa resursseja ydinliiketoimintaan. Ulkoistaminen tekee yrityksen organisaatiosta monessa tapauksessa myös joustavamman ja esimerkiksi ulkoistettu toiminta on mahdollista lopettaa irtisanomalla siihen liittyvän sopimuksen. Organisaation oman toiminnan lopettaminen on vaikeampaa, ja sitä varten tarvitaan mm. yhteistoimintaneuvotteluja, mahdollisia irtisanomisia ja muita järjestelyjä. Lisäksi ulkoistuksella yritys voi ostaa itselleen asiantuntijapalveluita, joita ei omasta yrityksestä löydy ilman uuden henkilön rekrytointia.

Ulkoistettu henkilöstöhallinto

Nykyään työelämän sääntely ja työlainsäädäntö tekevät asioista haastavampia ja tämä edellyttää henkilöstöhallinnon tekijöiltä monenlaisen asian osaamista. Myöskään HR-osa-alueiden merkitystä henkilöstölle ja liiketoiminnalle ei osata arvostaa tarpeeksi, koska usein ne liitetään ainoastaan operatiiviseen toimintaan. HR-toiminto voi tuoda yritykselle myös uutta osaamista liiketoiminnan kehittämiseen. Esimerkiksi jos rekrytoinnissa on ulkopuolinen kumppani apuna, uusi henkilö saadaan nopeammin hoidettua, kun prosessin hoitaa asiantunteva ja osaava kumppani.

Viisi vinkkiä HR-kumppanin valintaan

  1. Rakenna pitkäjänteinen yhteistyö henkilöstöpalveluyrityksen kanssa. Alussa tarvitaan aikaa yrityksen toimialan ja tarpeiden sisäistämiseen.
  2. Vaadi henkilöstöpalveluyritykseltä asiantuntemusta ja kokemusta HR-ulkoistuksista.
  3. Valitse vastuullinen auktorisoitu henkilöstöpalveluyritys kumppaniksi.
  4. Aseta yhteiset selkeät tavoitteet, joihin pyritään yhteistyössä henkilöstöpalveluyrityksen kanssa. Varmista, että tuloksia myös mitataan yhteisesti sovituilla mittareilla.
  5. Edellytä, että henkilöstöpalveluyritys on aidosti kiinnostunut yrityksesi liiketoiminnan, henkilöstön ja sen osaamisen kehittämisestä.