Vuokratyöntekijätutkimus

Vuokratyöntekijätutkimuksia on tehty vuonna 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014 ja 2016. Tutkimuksissa on selvitetty vuokratyöntekijöiden mielipiteitä työn sisällöstä ja motivaatiosta, työstä asiakasyrityksissä, mielipiteitä henkilöstöpalveluyrityksestä työnantajana ja vuokratyön mielekkyydestä.

Tutkimusten tuloksista voi nähdä, että vuodesta 2007 vuoteen 2016 vuokratyöntekijöiden mielipiteet vuokratyön tekemisestä ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan. Vuoden 2016 tutkimukseen vastasi yhteensä 6 484 vuokratyöntekijää, joten tutkimustuloksia voidaan pitää erittäin luotettavina.

Henkilöstöpalvelualan yrityksille suunnattu digitalisaatiokysely

Henkilöstöpalvelualan Liitto (HPL) ja sen omistama Auktorisointiyhtiö teettivät Etlatieto Oy:lla selvityksen, jossa kartoitettiin henkilöstöpalvelualan yritysten digitaalisia panostuksia ja valmiuksia. Kyselyn tavoitteena oli selvittää, miten alan yritykset vastaavat digimurroksen haasteisiin. Internet-kyselyllä ja puhelimitse toteutettujen haastatteluiden vastausprosentiksi muodostui 23 %.  Tutkimus toteutettiin kesän ja syksyn aikana 2017.