HPL neuvottelee henkilöstöpalvelualalle yleissitovan työehtosopimuksen (Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus). Henkilöstövuokrausta sekä rekrytointia koskevat yleiset sopimusehdot selkeyttävät sopimusosapuolten vastuunjakoa ja pelisääntöjä. Sopimusehdoissa on kiinnitetty huomiota myös työntekijöiden ja työnhakijoiden oikeuksiin.

Työehtosopimukset

Sovellettava työehtosopimus määräytyy vuokratyössä työsopimuslain 2 luvun 9 pykälän mukaan.
Tarkemmat ohjeet työehtosopimuksen määräytymisestä >>

HPL:n ja ERTOn välillä tehty Henkilöstöpalvelualan työehtosopimusta sovelletaan henkilöstöpalveluyritysten omassa toimistossa työskentelevään henkilöstöön sekä vuokratyöntekijöihin silloin, kun nämä työskentelevät taloushallinto-, tietojenkäsittely- ja toimistotehtävissä.

Alan yleiset sopimusehdot

Yleisiä sopimusehtoja on tarkoitus käyttää henkilöstöpalveluyrityksen ja sen asiakkaan välisen sopimuksen liitteenä. Sopimusehdoissa on määräykset prosessin kulusta, sopimusosapuolten velvollisuuksista, sopimuksen voimassaolosta ja sen päättymistä, reklamaatioiden tekemisestä sekä vahingonkorvauksesta. Sopimusehdoista voidaan poiketa sopimalla niistä kirjallisesti toisin asiakassopimuksessa.

Henkilöstövuokrausta koskevat yleiset sopimusehdot

Henkilöstöpalvelualan rekrytointia koskevat yleiset sopimusehdot