Työmarkkinoiden ekosysteemi – digitaalisesti

Suomen työmarkkinoilla ollaan ison muutoksen ja haasteen edessä. Työnvälitys on murroksessa kun perinteisen palkkatyön lisäksi uudet työn muodot valtaavat alaa. Myös digitaalisissa palveluissa on monimuotoisuutta.

Markkinoilla on runsas ja monimuotoinen joukko toimijoita tarjoamassa erilaisia digitaalisia palveluita erilaisiin tarpeisiin. Julkishallinnon sähköiset TE-palvelut kuten avoimet työpaikat –palvelu eli ns. ’mollin sivut’ on volyymissaan ollut vuosikausia yksi suosituimmista kanavista, vuodessa jopa noin 160 miljoonaa sivunlatausta.

Volyymit ovat perinteisesti olleet julkisessa työnvälityksessä kovat mutta ihmiset katselevat ja hakevat työpaikkoja sekä osaamisensa käyttömahdollisuuksia yhä enemmän useista eri palveluista samanaikaisesti. Samalla luodaan useita profiileja useisiin eri palveluihin sen toivossa, että työt löytävät aktiivisen tekijän. Ja yhä enemmän niitä töitä ei löydy, eikä myöskään tekijöitä. Tai ainakaan ne eivät kohtaa. Kymmenetkään hakemukset eivät välttämättä tuota tulosta eikä sitä kuuluisaa hyvää tyyppiä löydy. Mikä neuvoksi?

Kohtaamisia ja yhteistyötä

Kohtaannon parantaminen ja työvälityksen tehostaminen on yksi hallituksen kärkihankkeen tärkeimmistä tavoitteista.  Tämä tapahtuu julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä, jossa yksityisten palvelutuottajien roolia kasvatetaan erittäin merkittävästi sekä kehitetään digitaalisia asiakaslähtöisiä palveluja ja saumattomia palveluketjuja toimijoiden välillä. Asiakaskokemus ja asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja tyydyttäminen on tärkeää. Työnvälityksessä ammattivetoisuuden sijaan osaamispohjaisen tiedon käyttö, osaamistarjonnan ja osaamiskysynnän tunnistaminen on avain asemassa. Osaaminen sisältää myös soft skills -ominaisuudet, jotta kyetään matching -analytiikan avulla löytämään juuri ne sopivimmat, motivoituneimmat ja parhaiten sopivat ehdokkaat, eli ne parhaat tyypit.

Kansallinen työmarkkinatori on yksi kärkihankkeen toimenpiteiden tavoitteista. Työmarkkinatori on kansallinen palvelujen alusta, jossa tuodaan reaaliaikaista, useiden eri toimijoiden lähteistä tuotettua keskistettyä, älykkääseen analytiikkaan perustuvaa tietoa työmarkkinoiden tilasta, osaamistarpeista ja –kysynnästä, sekä työmarkkinoista mm. toimialoista sekä valtakunnallisesta että alueellisesta tilanteesta. Se muodostaa ekosysteemin, jonka ytimessä on osaamisperustaiseen tietoon perustuva älykäs matching, jossa apuna käytetään mm. semanttista analytiikkaa.

 Julkinen sektori mahdollistajana

Työmarkkinatori on mahdollista synnyttää vain yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyönä, jossa yhdistetään parhaat mahdolliset palvelut asiakaslähtöisesti rajapintojen kautta tarjolle, pääsääntöisesti markkinaehtoisesti tarjottavaksi. Asiakkaat voivat täten valita minkä toimijan palvelua haluavat käyttää ja markkinat ratkaisevat, mikä palvelu tuottaa parhaan lopputuloksen asiakkaan kannalta.  Konseptin perusajatus on luoda ja mahdollistaa uutta yksityistä liiketoimintaa sekä tehostaa voimakkaasti työnvälitystä. Julkisen sektorin tehtävä on mahdollistaa se ja tuoda avointen rajapintojen kautta asiakastietoa toimijoiden käyttöön, tietosuojavaatimukset huomioiden.

Ensimmäinen ilmentymä työmarkkinatorista on tavoitteena saada käyttöön syksyllä 2017. Kyseessä on jopa kansainvälisesti merkittävä hanke, vastaavaa alustaa ei muista EU-maista löydy. Työmarkkinatoria konseptoidaan parhaillaan yhdessä yksityisten toimijoiden kanssa. Kannustan kaikkia palvelutuottajia pohtimaan, ideoimaan sekä tunnistamaan oman liiketoimintansa ja palvelujensa kasvupotentiaalin kansallisen työmarkkinatorin avulla. Tästä hyötyvät viime kädessä niin yritykset, asiakkaat kuin koko kansantalouskin, win-win-win!

Kohtaamisiin!

Mikko Rantahalme puhui aiheesta ”Digitaalisten työmarkkinoiden ekosysteemi” HPL:n seminaarissa 10.11.

Kirjoittanut Mikko Rantahalme

Mikko Rantahalme työskentelee kehittämispäällikkönä ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHA:ssa.