HPL on laatinut henkilöstöpalvelualalle työsopimusmallit keikkatyötä, määräaikaista vuokratyösuhdetta, toistaiseksi voimassa olevaa työsuhdetta ja henkilöstöpalveluyrityksen oman toimiston toimihenkilöjä varten. Työsopimusmallit on saatavissa myös englanninkielisinä.

 

Työsopimusmallit

• Määräaikainen vuokratyösuhde
• Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde
• Sopimus määräaikaisissa vuokratyösuhteissa noudatettavista yleisistä ehdoista ja toimeksiantokohtaisesti sovittavat työehdot (ns. keikkatyö)
• Henkilöstöpalveluyrityksen oman toimiston toimihenkilöt

Työsopimusmallit on ladattavissa jäsenyrityksille HPL:n jäsentiedotteen jäsenpalveluosiosta. Sen lisäksi jäsenyritykset voivat tilata työsopimusmallit maksutta käyttöönsä HPL:n toimistolta tyosuhdeneuvonta@hpl.fi.

 

Työsuhteen päättämistilanteita koskevat lomakkeet

HPL on laatinut työsuhteen päättämistilanteita koskevat suomenkieliset mallilomakkeet. Lomakkeet on tarkoitettu HPL:n jäsenyritysten käyttöön ja ne ovat ladattavissa HPL:n jäsentiedotteen jäsenpalveluosiosta. Sen lisäksi lomakkeita voi pyytää HPL:n toimistosta tyosuhdeneuvonta@hpl.fi.