Uutiset

KKO arvioi määräaikaisen työsuhteen perusteita vuokratyössä

Korkein oikeus on eilen 16.5. antanut tuomion, jossa on kyse vuokratyöstä. KKO:n ratkaisussa pääsääntöisesti toistetaan aiemman KKO:n ratkaisun 2012:10 perusteita, ja joiltakin osin täsmennetään niitä.

KKO:n tuomiosta voidaan tehdä seuraavia johtopäätöksiä:

  1. Henkilöstöpalveluyrityksen tulee lisätä tarkkuutta asiakastilauksen taustalla olevien syiden arvioinnissa, erityisesti jos vuokratyöntekijän määräaikainen työsopimus aiotaan uusia.
  2. KKO kiinnittää tuomiossaan erityistä huomiota siihen, että asiakkaalta kysytty asiakastilauksen taustalla oleva syy on aito ja uskottava.
  3. Jos ensimmäisen määräaikaisen työsopimuksen jälkeen käy ilmi, että asiakkaan tilapäiseksi ilmoittama tarve ei olekaan tilapäinen, ja asiakas haluaisi tehdä uuden määräaikaisen tilauksen tilapäisen työvoiman tarpeen/ruuhkahuipun tai vastaavan tilapäisen syyn vuoksi, henkilöstöpalveluyritys ei voi tehdä uutta määräaikaista työsopimusta vuokratyöntekijän kanssa. Tällöin vuokratyöntekijälle pitää tehdä toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.

HPL on jo tähän mennessä neuvonut ja kouluttanut jäsenyrityksiä tarkkuuteen määräaikaisten työsopimusten ketjutuksissa. Vuoden 2011 työsopimuslain muutoksen jälkeen on ollut tiedossa, että samojen sopijapuolten kesken solmituissa peräkkäisissä määräaikaisissa sopimuksissa perusteelta edellytettävä painavuus kasvaa määräaikaisten sopimusten määrän kasvaessa. HPL:n näkemyksen mukaan jo aiemman vuodelta 2012 olevan tuomion perusteella tämän uuden tapauksen olosuhteet huomioon ottaen työntekijöiden työsopimusten olisi pitänyt tehdä toistaiseksi voimassa oleviksi. HPL ei olisi suositellut asian viemistä oikeuskäsittelyyn, eikä tapauksen yritys ole HPL:n jäsen.

Nyt käsillä olevan KKO:n päätöksen keskeisin viesti näyttää olevan, että asiakas voi edelleen tehdä henkilöstöpalveluyritykselle määräaikaisen tilauksen ilman työsopimuksen määräaikaisuuden perustetta. Jos asiakkaan tarve ei kuitenkaan ole aidosti tilapäinen, henkilöstöpalveluyritys ei voi tehdä määräaikaista työsopimusta vuokratyöntekijän kanssa eikä varsinkaan uusia määräaikaista työsopimusta asiakkaan tilapäisen tarpeen/ruuhkahuipun/kausiluonteisen työn tai vastaavan tilapäisen syyn vuoksi. Tällöin oikea työsopimusmuoto KKO:n kannan mukaan on toistaiseksi voimassa oleva sopimus.

HPL:n nykyinen työsopimusmalli täyttää jo ratkaisun mukaiset edellytykset.

KKO:2019:45 (korkeinoikeus.fi) >>