Artikkeli vuokratyön merkityksestä tulevaisuuden työelämässä

Tulevaisuustutkija Ilkka Halava on kirjoittanut artikkelin ”Vapautta välineellisyyttä, kokeilua – tasapainottavia näkökulmia vuokratyön tulevaisuuteen”. Artikkeli tarkastelee vuokratyön ja epätyypillisten työsuhteiden roolia työn muutoksessa. Ar­tik­ke­li täy­den­tää jul­kis­ta …
Lue lisää

HPL: Suomen on tarkasteltava uudelleen vuokratyön rajoituksia

EU-tuomioistuin on tänään antanut tuomion siitä, voidaanko vuokratyövoiman käyttöä rajoittaa työehtosopimuksessa. EU-tuo­miois­tuin pää­tyi tuo­mios­saan sii­hen, että vuo­kra­työ­di­rek­tii­vin 4 ar­tiklaa on tul­kit­ta­va si­ten, että kan­sal­li­set tuo­miois­tui­met ei­vät …
Lue lisää

Yhteistyöllä lisää tehoa työnvälitykseen

Työ- ja elinkeinoministeriö sekä Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jolla tiivistetään yhteistyötä työnvälityksessä. Yhteisenä tavoitteena on löytää työttömille töitä ja työnantajille hyviä työntekijöitä. Hal­li­tuk­sen ra­ken­ne­po­liit­tis­ten lin­jaus­ten …
Lue lisää

Verkostoitumista kansainvälisellä tasolla

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ja sen pohjoismaiset sisarjärjestöt vahvistettuina englantilaisten ja irlantilaisten järjestöjen edustajilla kokoontuivat helmikuun alussa Lontooseen Nordic Network -kokoukseen. Lontoossa järjestöjen edustajat kertoivat liitoissa käsillä olevista …
Lue lisää