Uutiset

Työllisyysvalmennusten ja -koulutusten julkisten hankintojen kilpailutusprosesseja tulisi kehittää yhteistyössä palveluntuottajien kanssa

Työllisyysvalmennusten ja -koulutusten avulla pyritään työllistämään henkilöitä, joilla on haasteita muutoin työllistyä. HPL on laatinut muistion julkisten hankintojen kilpailuttajille yhteistyön kehittämiseksi. Hankintojen kehittäminen on kaikkien etu, sillä tavoitteena on rakentaa terveet markkinat, jossa alan yritykset pystyvät tarjoamaan entistä kustannustehokkaampia ja laadultaan parempia palveluita, jotka puolestaan johtavat parempaan työllistymiseen. Muistiossa nostetaan esiin tarjouskilpailutuksien aikajänteitä ja hankintaa edeltävää vuoropuhelua, sopimuskriteereitä, hinnoittelua, aloittamisaikataulua sekä tilaajan vastuuta.

Muistio julkisten hankintojen kilpailuttajille: Työllisyysvalmennusten ja -koulutusten julkisten hankintojen kilpailutusprosesseja tulisi kehittää yhteistyössä palveluntuottajien kanssa>>