Tyypillinen vuokratyöntekijä (2018)

 • nainen (62 prosenttia vuokratyöntekijöistä)
 • alle 25-vuotias (37 prosenttia vuokratyöntekijöistä)
 • toisen asteen koulutus  (52 prosentilla vuokratyöntekijöistä)
 • asuu pääkaupunkiseudulla (35 prosenttia vuokratyöntekijöistä)
 • työskentelee kaupan/kaupallisen alan työssä (33 prosenttia vuokratyöntekijöistä)

Miksi vuokratyötä tehdään? (2018)

 • koska olisi muuten ilman töitä (45 prosenttia vuokratyöntekijöistä)
 • koska voi itse valita työajan ja -paikan (39 prosenttia vuokratyöntekijöistä)
 • koska haluaa nähdä erilaisia työpaikkoja ja saada monipuolista työkokemusta (26 prosenttia vuokratyöntekijöistä)
 • koska haluaa lisäansioita (25 % vuokratyöntekijöistä)

Miksi vuokratyötä suositellaan? (2018)

 • joustavat työajat
 • uuden oppiminen
 • mielenkiintoiset työtehtävät
 • onnistuneet rekrytoinnit

 

Vuokratyöntekijätutkimus 2018 (pdf) >>

Vuokratyöntekijätutkimus 2016 (pdf) >>

Vuokratyöntekijätutkimus 2014 (pdf) >>