• Vuokratyö auttaa saamaan jatkossa uusia työmahdollisuuksia
  • Henkilöstöpalveluyritys hoitaa asianmukaisesti palkanmaksun ja muut työsuhdeasiat
  • Työntekijä pystyy hyödyntämään ja kehittämään osaamistaan vuokratyön avullaKoska suositteluprosentti on niin korkea, se on selkeä osoitus siitä, että nämä asiat ovat erittäin hyvällä tasolla.

 

Nopeus ja helppous päästä töihin alan valtteina

Henkilöstöpalveluyritykset ovat tunnettuja siitä, että niiden kautta työtä löytyy nopeasti. Myös tämä tutkimus vahvisti asian, sillä kaksi kolmesta vastaajasta oli saanut töitä viikon sisällä, useampi kuin kolme neljästä kahden viikon sisällä hakemisesta. Väittämä ”Sain nopeasti töitä henkilöstöpalveluyrityksen kautta” sai koko tutkimuksen korkeimman arvion, asteikolla 1–5 keskiarvon ollessa 4,47.

Lisäksi vastaajien mukaan töitä oli helppo hakea (4,42), työhaastattelu oli hyvin hoidettu (4,46) ja rekrytoinnin etenemisestä sai riittävästi tietoa (4,30). Alle 25-vuotiaiden vastaajaryhmälle työnhaun kokemus oli vielä keskimääräistäkin parempi. Vuokratyöntekijät kokevat myös, että saatu työ on sitä, mitä heille on luvattu.

 

Vuokratyöntekijät ovat innostuneita työstään

Vuokratyöntekijät ovat erittäin innostuneita työstään (keskiarvo 3,98). Siihen vaikuttavat tyytyväisyys työn sisältöön kokonaisuutena, työssäjaksaminen ja oman osaamisen hyödyntäminen työssä.

 

Asiakasyritykset onnistuneet esihenkilötyössä

Vuokratyöstä tekee omanlaistaan se, että esihenkilötyö hoidetaan asiakasyrityksessä, kun taas työsuhde on henkilöstöpalveluyrityksessä. Erityisen hieno asia on, että vuokratyöntekijöiden kokemus yhdenvertaisesta kohtelusta asiakasyrityksen omiin työntekijöihin verrattuna on parantunut vuosien saatossa, kuten myös kokemus siitä, että he kuuluvat asiakasyrityksen työyhteisöön.

 

Työvoimapulaan helpotusta lisätunteja tarjoamalla?

Henkilöstöpalvelualan työsuhteet ovat toisinaan lyhyitä, sillä vuokratyötä käytetään usein sijaisuuksissa, ruuhkahuipuissa ja kausitöissä. Toisaalta neljä viidestä vastaajasta on myös saanut työsuhteen päätyttyä uutta työtä niin halutessaan.

Yli kolmannes vastaajista olisi valmis tekemään lisää töitä. Tämä kannattaa pitää mielessä työvoimapulan entisestään pahentuessa.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että henkilöstöpalveluyritysten kautta työskentely on varsin hyvä tapa tehdä työtä ja sopii monille. Alan yritykset ovat hyviä työnantajia ja hoitavat kiitettävästi myös rekrytoinnin. Henkilöstöpalveluala on viidessätoista vuodessa kehittynyt huimasti. Toki yritykset kehittävät toimialaa jatkuvasti, mutta ala on jo selvästi löytänyt oman paikkansa osana suomalaista työelämää.

 

Tutkimuksen tausta

Henkilöstöpalveluyritysten liitto HPL teetti jo yhdeksännen kerran valtakunnallisen tutkimuksen henkilöstöpalveluyrityksen kautta työskentelevien kokemuksista ja mielipiteistä työn tekemisestä ja henkilöstöpalveluyrityksistä. Tutkimuksen toteutti Promenade Insight.

Vuokratyöntekijätutkimus 2022 (pdf)>>

Vuokratyöntekijätutkimus 2018 (pdf) >>

Vuokratyöntekijätutkimus 2016 (pdf) >>

Vuokratyöntekijätutkimus 2014 (pdf) >>

Katso videolta, kuinka nuoret vuokratyöntekijät kommentoivat tuloksia>>