Vuosi 2016 HPL:n puheenjohtajan näkövinkkelistä. Mitä on lupa odottaa vuodelta 2017?

Henkilöstöpalveluala monipuolisine palveluineen on vuoden 2016 ollut kovassa kasvussa. Yleensä tämä on tulkittu talouden elpymisen merkiksi, mutta nyt kyse on muustakin kuin talouden orastavasta kasvusta. Suomen työmarkkinat ovat konkreettisesti muuttumassa kohti kilpailukykyisempää ja joustavampaa elämää, mikä johtaa työn lisääntymiseen Suomessa.

Liian pitkään olemme Suomessa pitäneet kynsin ja hampain kiinni ajatuksista ja periaatteista, jotka toimivat hyvin vielä viime vuosituhannen viimeisen vuosisadan puolen välin jälkeen. Periaatteista on haluttu pitää kiinni työpaikkojen kustannuksella. Asiat, jotka olivat hyviä sen ajan toimintaympäristöön, eivät enää ole parhaita keinoja globalisaation, automatisaation ja digitalisaation aikakauteen.

2016 näyttää olevan vuosi, jolloin olemme siirtymässä puheista tekoihin ja sitä kautta nykyaikaan. 2016 jäänee aikakirjoihin muutoksen vuotena.

Henkilöstöpalvelualan yritykset ovat pärjänneet ja pärjäävät hyvin ketteryytensä ja palveluinnovaatiokykynsä ansiosta. Samalla HPL:n jäsenet ja auktorisoidut henkilöstöpalveluyritykset ovat pitäneet huolta siitä, että asiat tehdään oikein ja avoimesti.

Alan toimijat ovat myös osoittaneet kykynsä työllistää nopeammin ja tehokkaammin työtä etsiviä ihmisiä kuin muut toimijat. Nämä kiistattomat näytöt ovat auttaneet ymmärtämään henkilöstöpalvelualan tärkeää yhteiskunnallista roolia. TEM:in kanssa yhteistyössä tehdyt työllistämisen pilottihankkeet ovat olleet hyvä alku tuleville muutoksille, jotka tähtäävät työllisyyden nousuun ja suomalaisen työelämän menestymiseen globaalissa ympäristössä.

Henkilöstöpalveluyritysten rooli työelämän muutoksessa vahvistuu vuonna 2017

Vuoden 2016 loppupuolella saatiin todisteita siitä, että alan ponnistelut ja menestyminen on huomattu myös kansainvälisesti. Maailman kaksi suurinta toimijaa lisäsivät läsnäoloaan merkittävästi Suomen markkinoilla. Adecco osti keskisuuren henkilöstöpalveluyrityksen Sihdin ja Randstad taas solmi alan toiseksi suurimman yrityksen StaffPointin kanssa läheisen yhteistyösopimuksen. Nämä liikkeet tulevat varmasti vauhdittamaan alan kehitystä Suomessa, kun maailman suurimmat henkilöstöpalvelualan kehityspanostukset tulevat entistä vahvemmin myös suomalaisen työelämän käyttöön.

Kaksivuotinen puheenjohtajakauteni HPL:ssa osui saumaan, jossa jo vuosia sitten aloitetun alan pitkäjänteisen työn hedelmät alkoivat kypsyä. Kaikki merkit viittaavat siihen, että vuoden 2017 aikana ala kasvaa entisestään. Samalla työelämän muutosten vauhti kiihtyy ja alan rooli muutoksessa tulee vahvistumaan. Kun Suomi täyttää 100 vuotta ja vetreytyy, se myös valmistautuu suurimpaan hallinnolliseen muutokseensa sitten itsenäistymisen. Tässäkin muutoksessa alan rooli on tärkeä Suomen tulevaisuuden kannalta.