Liikevaihtotietojen seurannassa mukana olevaa yritysryhmää ja raportin sisältöä päivitettiin 1/2016 raportista alkaen. Tästä johtuen tammikuun 2016 ja sitä uudemmissa raporteissa olevat luvut eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia aiempiin raportteihin. Tässä tilastossa luetaan 1/2016 alkaen henkilöstöpalveluihin henkilöstövuokraus-, rekrytointi-, ulkoistus- ja alihankinta- sekä valmennus- ja henkilöstökonsultointipalvelut. Muita palveluita ei lasketa mukaan henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihtoon.